News & Event

@Kitchen Rally #4 พกเครื่องครัว ทัวร์เมืองกาญจน์

พกตะหลิว หิ้วกระทะ มาทัวร์เมืองกาญจน์ กับ @KItchen แรลลี่แสนสนุกท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย ในกิจกรรม “@Kitchen Rally #4 พกเครื่องครัว ทัวร์เมืองกาญฯ” เส้นทางกรุงเทพฯ – โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ต กาญจนบุรี วันที่ 24-25 กันยายน 2559 ผู้ร่วมแข่งขัน 2 ท่าน ต่อรถ 1 คัน ราคา 5,900 บาท พิเศษ! สำหรับสมาชิกนิตยสาร @Kitchen และ Gourmet&Cuisine ราคา 5,400 บาท…

Learn more